Norwe­gi­an- ak­tien stry­ger op

BT - - NYHEDER -

Norwe­gi­an- ak­tien er sta­dig 16 pro­cent ne­de i for­hold til årets start, men ons­dag mor­gen steg den med seks pro­cent, eft er at pi­lo­ter­nes fag­for­e­ning Pa­rat tirs­dag af­ten med­del­te, at de vil­le indstil­le strej­ken, som har va­ret i 11 da­ge og skabt usik­ker­hed om bå­de pi­lo­ter­nes an­sæt­tel­ses­for­hold og sel­ska­bets styr­ke. Grund­pil­len i aft alen er, at pi­lo­ter­ne fravi­ger de­res ho­ved­krav, som var an­sæt­tel­se i mo­der­sel­ska­bet Norwe­gi­an Air Shutt­le ( NAS). Til gen­gæld får de en job­ga­ran­ti, som ga­ran­te­rer dem mod at bli­ve fl yt­tet til ba­ser uden for Skan­di­navi­en de næ­ste tre år.

BU­SI­NESS. DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.