Slut­de­pot, nej tak

BT - - NYHEDER -

Det sker sjæl­dent, at samt­li­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get er eni­ge om en sag, men når det kom­mer til det dan­ske ato­maf­fald fra Ri­sø, er par­ti­er­ne ons­dag ble­vet eni­ge om, at det skal gem­mes af vej­en i et mid­ler­ti­digt så­kaldt mel­lem­la­ger. Det glæ­der sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S), der har sid­det for bor­den­den i for­hand­lin­ger­ne: » Nu læg­ger vi slut­de­potspo­ret på hyl­den og kon­cen­tre­rer os om mel­lem­la­ger­løs­nin­gen, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.