’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Thor­ning- Sch­midt, stats­mi­ni­ster

Vi vid­ste jo og­så godt, at al­le de vig­ti­ge bo­e­de ik­ke i Is­høj

Hel­le Thor­ning- Sch­midt me­ner og­så, at hun blev hær­det af for­æl­dre­nes skils­mis­se, da hun var 11 år:

» Det be­tød rig­tig me­get. Det var en kæm­pe sorg, men det har lært mig, at selv om man tu­der over no­get, så he­ler sår­e­ne igen.

Og­så i po­li­tik læ­rer man på den hår­de må­de, at selv om no­get er rig­tig svært, og man bli­ver kri­ti­se­ret al­le ste­der fra, så kom­mer der en ny dag i mor­gen, og så er vi op­pe på he­sten igen, « for­kla­rer hun i DR2- ud­sen­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.