6. Truck­er- tan­ker

BT - - NYHEDER -

Mens Je­re­my Clark­son kør­te last­bil un­der et pro­gram i novem­ber 2008, spurg­te han sig selv, hvad mon last­bil­chauf­fø­rer tæn­ker på. Han kom­mer selv med et ret bram­frit og kon­tro­ver­si­elt bud: ’ At dræ­be prosti­tu­e­re­de? Ben­zi­nø­ko­no­mi?’ Selv­om han modt­og man­ge kla­ger, har Clark­son al­drig sagt und­skyld. ta­rer om me­xi­ca­ne­re un­der et pro­gram. Her blev me­xi­ca­ner­ne blandt an­det kaldt ’ dov­ne, udu­e­li­ge og over­væg­ti­ge.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.