5. Den enø­je­de idi­ot

BT - - NYHEDER -

Clark­son gik di­rek­te i flæ­sket på Stor­bri­tan­ni­ens da­væ­ren­de pre­mi­er­mi­ni­ster Gor­don Brown i 2009, hvor han sam­men­lig­ne­de ham med Au­stra­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Ke­vin Rudd.

» Det er før­ste gang, jeg no­gen­sin­de har set en ver­dens­le­der ( Rudd) in­drøm­me, at vi står i lort til hal­sen… Vi har den­ne enø­je­de skot­ske idi­ot, som bli­ver ved med at for­tæl­le os, at alt går fint, og at han har red­det ver­den. Vi ved, han ly­ver, men han glat som en ål og bli­ver ved at for­tæl­le os det, « sag­de Clark­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.