8. Hen­ret strej­ken­de

BT - - NYHEDER -

Som gæst i BBC- pro­gram­met ’ One Show’ i de­cem­ber 2011 kom Clark­son og­så galt af sted. Her for­tal­te han pro­gram­mets vær­ter, at al­le de of­fent­ligt an­sat­te, som net­op hav­de del­ta­get i en 24 ti­mers strej­ke, skul­le ’ sky­des’. Clark­son fort­sat­te: » Jeg vil­le ta­ge dem med uden­for og hen­ret­te dem for­an de­res fa­mi­li­er. «

Fle­re end 31.000 kla­ge­de over Clark­sons ud­ta­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.