Nemtsov­mistænkt til­står un­der tor­tur

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RUSLAND

En af de fem an­hold­te i sa­gen om mor­det på den rus­si­ske op­po­si­tions­po­li­ti­ker Bo­ris Nemtsov er iføl­ge et med­lem af det stats­li­ge rus­si­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­råd ble­vet tor­tu­re­ret til at afl eve­re en til­stå­el­se for med­vir­ken i dra­bet.

Iføl­ge BBC har rå­ds­med­lem­met An­drej Ba­busj­kin be­søgt den fængs­le­de Zaur Da­da­jev og si­ger, at han så tal­ri­ge sår på Da­da­jevs krop, der kan stam­me fra tor­tur.

An­drej Ba­busj­kin si­ger vi­de­re, at Zaur Da­da­jev har for­talt, at han fi k tæsk i to da­ge og hav­de en po­se over ho­ve­d­et.

» Der er grund til at an­ta­ge, at Zaur Da­da­jev til­stod un­der tor­tur « .

Fem mænd fra Kaukasus- re­gio­ner­ne Tje­tje­ni­en og Ingusje­tien sid­der an­holdt i mord­s­a­gen, og af dem kom­mer tre fra Tje­tje­ni­en, mens to er fra na­bo­re­pu­blik­ken Ingusje­tien.

Og­så en an­den af de an­kla­ge­de, der har fast­holdt sin uskyld, for­tal­te de be­sø­gen­de fra men­ne­ske­ret­tig­heds­rå­det, at han var ble­vet tor­tu­re­ret.

Rus­se­re læg­ger blom­ster på ste­det, hvor Bo­ris Nemtsov blev myr­det.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.