IRAK

BT - - NYHEDER -

Sla­get mel­lem Iraks hær og Is­la­misk Stat om Sad­dam Hus­se­ins hjem­by, Tik­rit, er be­gyndt. Den iraki­ske hær er sam­men med shi­amus­lim­ske sty rker iføl­ge Reu­ters ryk­ket ind i et af by­ens stør­ste kvar­te­rer, Qa­di­siya, hvor de er un­der be­skyd­ning af snig­skyt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.