USA

BT - - NYHEDER -

Et po­li­tisk fl er­tal i den ame­ri­kan­ske stat Utah vil ge­nind­fø­re en gam­mel prø­vet hen­ret­tel­ses­me­to­de, der be­ty der, at døds­døm­te kan en­de de­res da­ge for­an en ræk­ke ge­vær­løb, skri­ver Reu­ters. Lo­kal­re­ge­rin­gen i Utah vedt­og tirs­dag at ge­nind­fø­re hen­ret­tel­se ved skyd­ning, for­di det har vist sig van­ske­ligt at skaff e de co­ck­tails af for­skel­li­ge me­di­ka­men­ter, der har væ­ret brugt til at hen­ret­te døds­døm­te med via en ind­sprøjt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.