SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

Den diplo­ma­ti­ske kri­se mel­lem Sve­ri­ge og Sau­di- Ara­bi­en har nå­et et nyt ni­veau. Tirs­dag er den sau­di­ske am­bas­sa­dør Ibra­him bin Saad bin Ibra­him AlBra­him ble­vet kaldt hjem fra am­bas­sa­den i Sto­ck­holm, be­kræft er det sven­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.