FRANK­RIG

BT - - NYHEDER -

I Frank­rig har en grup­pe be­væb­ne­de og hæt­te­klæd­te kri­mi­nel­le haft held til at rø­ve to vær­di­trans­port­vog­ne med smyk­ker til en an­slå­et vær­di af 67 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver den fran­ske avis Le Pa­ri­si­en. Ved mid­nat­s­tid nat­ten til ons­dag an­greb de to trans­port­vog­ne ved et be­ta­lings­an­læg på en mo­tor­vej om­kring 200 ki­lo­me­ter syd for Pa­ris. Der blev ik­ke aff yret skud, og der er ik­ke mel­din­ger om til­ska­de­kom­ne. Den kri­mi­nel­le ban­de stak af i ret­ning mod Pa­ris i fi re kø­re­tø­jer, og de er sta­dig på fri fod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.