Ka­non­hit var tyv­stjå­let

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RETS­SAG

Pop­su­per­stjer­ner­ne Phar­rell Wil­li­ams, Ro­bin Thi­cke og T. I. skal be­ta­le 50 mil­li­o­ner kro­ner til soul­leg­en­den Mar­vin Gay­es ef­ter­lad­te.

I går af­gjor­de en jury i Ca­li­for­ni­en nem­lig, at et af 2013s stør­ste hit ’ Blur­red Li­nes’ var tyv­stjå­let fra Mar­vin Gay­es 1977- hit ’ Got to Gi­ve it Up’.

I ret­ten hav­de bå­de Ro­bin Thi­cke og hans med­kom­po­nist Phar­rell ( Hap­py) Wil­li­ams el­lers op­t­rå­dt for jury­en for at be­vi­se, at de­res sang var et selv­stæn­digt og nyt værk.

Men den køb­te de 12 jury­med­lem­mer alt­så ik­ke. Og de be­stem­te i ste­det, at Thi­cke, Wil­li­ams og T. I., der og­så var med til at skri­ve ’ Blur­red Li­nes’, nu skal be­ta­le den so­li­de er­stat­ning.

Op­rin­de­ligt hav­de Gay­es børn for­langt 25 mil­li­o­ner dol­lar i er­stat­ning. Men de måt­te ’ nø­jes’ med 7,2 mil­li­o­ner dol­lar.

Iføl­ge bla­det Hol­lywood Repor­ter har san­gen ’ Blur­red Li­nes’ ind­tjent 17 mil­li­o­ner dol­lar, så der er sta­dig ’ lidt’ til­ba­ge til Phar­rell og kom­pag­ni.

’ Blur­red Li­nes’ er et su­verænt num­mer. Des­u­den er det ik­ke Thi­cke/ Wil­li­ams fortje­ne­ste, men helt su­verænt Mar­vin Gay­es num­mer, har ret­ten af­gjort. At be­ta­le: 50 mil­li­o­ner kro­ner med tak for lån.

Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.