Stærk Re­e­se vin­der over vild­nis­set

BT - - KULTUR -

FILM

’ Wild’ DRA­MA ***** *

Stjer­nen fra ’ I Walk the Li­ne’ og ’ Le­gal­ly Blon­de’ spil­ler her Charyl Stray­ed, der eft er en smertefuld skils­mis­se og ta­bet af sin mor dra­ger på en næ­sten 2.000 ki­lo­me­ter lang van­dre­tur op langs den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst.

Må­let for Che­ryl er at ’ bli­ve til den kvin­de, som min mor tro­e­de, at jeg var’. Og un­der­vejs fi nder hun ik­ke ale­ne sig selv, men og­så skæb­ner, sindstem­nin­ger og land­ska­bet, som hun al­drig hav­de fo­re­stil­let sig.

Re­e­se Wit­her­spoon er no­get nær per­fekt som den sor­gram­te kvin­de, der lang­somt gen­fi nder livs­gni­sten og skøn­he­den. Og mens sku­e­spil­let øje­blik­ke­ligt gi­ver én lyst til at se al­le mu­li­ge an­dre Re­e­se Wit­her­spoon- fi lm, så gi­ver den smuk­ke na­tur lyst til at kø­be en fl ybil­let til Ca­li­for­ni­en og føl­ge i Re­e­ses fod­spor på det smuk­ke Pa­ci­fi c Crest Trail.

ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.