Even­ty­ret le­ver – Dis­ney- magi

BT - - KULTUR - Lil­ly Ja­mes som Aske­pot. Fo­to: Dis­ney

FILM

’ Even­ty ret om Aske­pot’ EVEN­TYR ***** *

ori­gi­na­len. Og når even­ty­ret læg­ger op til det, er Ken­neth Bra­nagh hel­ler ik­ke ban­ge for at tryk­ke spe­e­de­ren helt i bund i spe­ci­a­l­eff ekt- af­de­lin­gen.

Frisk og far­ve­rig

Så­le­des er det in­tet min­dre end et fan­ta­stisk syn, når græskar og Aske­pots små mu­se­ven­ner før­ste gang for­vand­les til hen­holds­vis guld­ka­ret og he­ste. Og Aske­pots egen for­vand­ling fra la­ser til bal­kjo­le er så magisk og fl ot, at selv den mest hårdnak­ke­de rød­strøm­pe vil få tå­rer i øj­ne­ne.

I ho­ved­drol­ler­ne som Aske­pot og Prin­ce Char­m­ing har Ken­neth Bra­nagh des­u­den valgt de for­holds­vis ukend­te sku­e­spil­le­re, Lil­ly Ja­mes og Ri­chard Mad­den. Det gi­ver fi lmen en ek­stra frisk­hed.

Og selv­om Hol­lywood­svær­væg­te­re som He­le­na Bon­han Carter og Ca­te Blan­chétt si­den duk­ker op som hen­holds­vis fe- gud­mor og ond sted­mor, så hol­des fo­kus på hi­sto­ri­en og magi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.