KLAS­SI­KE­REN: Hit­lers sid­ste ti­mer

BT - - KULTUR -

Ti­tel: Der Un­ter­gang. Med: Bru­no Ganz. År: 2004

’ 9. APRIL’ hand­ler selv­føl­ge­lig om be­gyn­del­sen af An­den Ver­denskrig, men det­te ty ske mester­værk be­skri­ver i smer­te­ful­de de­tal­jer Adolf Hit­lers sid­ste da­ge og ti­mer, før han sam­men med Eva Braun be­går selv­mord. I ho­ved­rol­len er schweizi­ske Bru­no Ganz så god, at man helt glem­mer, at det ik­ke er et re­a­li­ty show med den æg­te Hit­ler i front.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.