Skan­di­navi­ens tør­re­ste hu­mor

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

’ En due sad på en gren og ..’ KOMEDIE **** **

To mi­nut­ter med en Roy An- der­s­son- fi lm og du er hen­sat til en for­teg­net og al­li­ge­vel ram­men­de gen­ken­de­lig ver­den, hvor far­ver­ne er sy­ge som ni­ko­tin­mæt­tet he­s­si­an­ta­pet og per­so­ner­ne vis­sen­grå.

Li­vet er en jam­mer­dal. Di­a­lo­gen er suk og fl os­k­ler. Men ik­ke de­sto min­dre er der i hans fi lm en kær­lig­hed til dis- se for­over­bø­je­de, selv­med­li­den­de stak­ler og en glæ­de ved det skø­re, ab­sur­de liv.

’ En due’ er blot hans fem­te fi lm på 45 år, og og­så her ud­stil­ler in­struk­tø­ren vo­res evi­ge pi­ve­ri med glimt i øjet. Der er in­gen egent­lig hi­sto­rie i fi lmen, men to kna­stør­re død­bi­de­re, der er rej­sen­de i spøg og skæmt, bli­ver på for- un­der­lig vis vo­res gu­i­der gen­nem det gro­te­ske spejl­bil­le­de af os al­le sam­men.

Me­nin­ger­ne med gal­ska­ben må man selv ud­re­de. Roy An­der­s­son hol­der vo­res tos­se­de liv ud i strakt arm, i smuk­ke, sør­ge­li­ge bil­le­der og med et ui­mod­ståe­ligt glimt i øjet.

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.