3x

BT - - TV -

GRA­CE OF MO­NA­CO Seks år eft er at hun opgav sin pro­fes­sion for at gift e sig med Fyrst Rai­ner III af Mo­na­co, over­ve­jer Gra­ce – nu mor til to børn – at ven­de til­ba­ge til fi lmen, da hun får en hen­ven­del­se fra Al­fred Hit­chco­ck. SMA­GEN AF RUST OG BEN Med sin lil­le søn på slæb op­sø­ger den ar­bejds­lø­se Ali sin sø­ster i Syd­frank­rig. Her mø­der han Stép­ha­nie.

Kl. 21.00

Kl. 21.30

ren Jud­ge An­der­son, kaldt ud til et enormt bo­lig­kom­pleks, hvor de skal opkla­re et tredob­belt mord. Al­le­re­de kort eft er de er an­kom­met, fi nder de ud af, at det er den ar­re­de og psy­ko­pa­ti­ske gangster­dron­ning Ma Ma, der står bag, og at mor­de­ne har at gø­re med et ny t narko­ti­kum ved navn Slo Mo, som hun sæl­ger. Jud­ge Dredd og Jud­ge An­der­son sæt­ter alt ind på at stop­pe Ma Ma - og star­ter en to­talt kom­pro­mis­løs ud­rens­ning af byg­nin­gen, der er fyldt med hen­des hånd­lan­ge­re. ( TV 2 Zulu) Karl Ur­ban er man­den bag ma­sken, ali­as Jud­ge Dredd, i den ame­ri­kan­ske actiont­hril­ler ” Dredd” fra 2012. Fo­to: TV 2

Ni­co­le Kid­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.