ÆN­DRER IN­TET

Lge spil­le­re, men klub­bens am­bi­tio­ner er sta­dig sto­re

BT - - SPORTEN - SALGSOBJEKTER

TTOORRSSDDAAGG 1 12.2 M. MARATRST 2S0 125015

DEM KAN BRØND­BY SCO­RE MIL­LI­O­NER PÅ: JAN­NIK VESTERGAARD:

Brønd­by får 10 pro­cent af de godt 20 mil­li­o­ner kro­ner, som Wer­der Bre­men be­tal­te Hoff en­heim for den tid­li­ge­re Brønd­by­spil­ler.

GE­VINST:

2 mio. kr.

Brønd­bys di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen, kal­der klub­bens dun­dren­de un­der­skud for 2014 på 153,8 mio. kr. for ’ util­freds­stil­len­de’, men af­vi­ser, at det kom­mer til at på­vir­ke den sport­s­li­ge

sek­tor. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.