’’

BT - - SPORTEN - Gre­gor Brown

Han har vun­det tre grand tours og gi­ver en mas­se pu­bli­ci­tet til sponso­rer­ne, for­di han stort set al­tid kø­rer på et top­ni­veau og kø­rer med om sej­ren i de løb, han stil­ler op i

Mod­sat Gre­gor Brown me­ner han dog, at Con­ta­dor mang­ler at top­pe i Tou­ren, før op­hol­det fuldt ud har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne.

» Men selv­om det ik­ke sker, vil han sta­dig gå over i hi­sto­ri­en som sin ge­ne­ra­tions bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter. «

En år me­re en en mu­lig­hed

Li­ge nu ser 2016 ud til at bli­ve Con­ta­dors sid­ste. Men hans bror og agent, Fran Con­ta­dor, af­vi­ser ik­ke, at spa­ni­e­ren ven­der til­ba­ge i 2017, hvis Tou­ren for ek­sem­pel kik­ser.

» Det afh æn­ger af, hvad der sker. Hvis han nu styr­ter i Tour de Fran­ce 2016, ta­ger han må­ske et år til. Han har ik­ke lyst til at slut­te kar­ri­e­ren med et uheld, « si­ger Fran Con­ta­dor, der ik­ke øn­sker at eva­lu­e­re på Con­ta­dors tid hos

Tin­koff - Saxo, til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.