10 NYHE­DER I ’ 15

We­e­kend

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 12. MARTS 2015

FOR­AN­DRING

Pe­ter Ny­gaard Der kom­mer ik­ke en ny For­mel 1- sæ­son, uden at der er sket æn­drin­ger i for­hold til året før.

Nog­le æn­drin­ger er af tek­nisk art, an­dre er for ek­sem­pel ind­ført for at ska­be me­re hen­sigs­mæs­si­ge til­stan­de i spor­ten.

BT brin­ger her et over­blik over nog­le af de mest mar­kan­te æn­drin­ger fra 2014- sæ­so­nen til 2015- ud­ga­ven af Cir­kus For­mel 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.