Mer­ce­des

BT - - SPORTEN -

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RER:

’ Den Stej­len­de Hin­gst’ har mi­stet Fer­nan­do Alonso, der af­lø­ses af Se­ba­sti­an Vet­tel. En lang ræk­ke le­den­de me­d­ar­bej­de­re er ble­vet fy­ret, og tea­met er i gang med en stor genop­byg­ning. De før­ste tegn er po­si­ti­ve, og spe­ci­elt mo­to­ren er for­bed­ret si­den sid­ste sæ­son.

6 27. ju­ni 1985 i Wies­ba­den 2006 Wil­li­ams 166

-

15 887,5

8 Ty­sker­ne har den bed­ste mo­tor, en af de bed­ste bi­ler og den stær­ke­ste kø­rer- li­neup. Der­for vil de do­mi­ne­re VM igen i år. Hvad kan gå galt: Bå­de Ha­milt­on og Ros­berg vil vin­de VM – der­for er in­tern bal­la­de den stør­ste trus­sel mod en ny Mer­ce­des walk- over. 1954

98 35

29

1

To­to Wol­ff Mer­ce­des V6

Pa­scal Wehrlein ( TYS)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.