Ki­mi Räik­kö­nen ( FIN)

BT - - SPORTEN - 16 1024 20 1 ( 2007)

START­NUM­MER: FØDT: FOR­MEL 1- DE­BUT: HAR OG­SÅ KØRT FOR: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER:

7 17. ok­to­ber 1979 i Espoo 2001 Sau­ber, McLa­ren, Lo­tus 212 Blev to­talt over­skyg­get af Alonso i sid­ste sæ­son og skal for­bed­re sig mar­kant, hvis han vil bli­ve hos Fer­ra­ri. Vin­ter- te­ste­ne ty­der på, at den nye Fer­ra­ri pas­ser bed­re til hans kø­re­stil end 2014- mo­del­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.