Da­ni­el Ric­ci­ar­do ( AUS)

BT - - SPORTEN - - - 268 3 Fo­to EPA

START­NUM­MER: FØDT: FOR­MEL 1- DE­BUT: HAR OG­SÅ KØRT FOR: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER:

3 1. juli 1989 i Perth 2012 HRT, Toro Ros­so 69 Over­ra­ske­de po­si­tivt i 2014, hvor han sat­te team­kam­me­rat Vet­tel i skyg­gen. Nu er spørgs­må­let, om den un­ge au­stra­li­er er mo­den nok til at væ­re første­kø­rer i et top­team som Red Bull?

44 7. ja­nu­ar 1985 i Ste­ve­na­ge 2007 McLa­ren 148

38 1486

33 2 ( 2008, 14)

Mer­ce­des’ kørere, Ni­co Ros­berg ( tv) og Lewis Ha­milt­on ( th). 1990 ´ er­nes bed­ste team har væ­ret i kri­se si­den årtu­sin­de­skif­tet, men er nu igen på ret­te vej. En stærk Mer­ce­des- mo­tor, en god tek­nisk af­de­ling plus to go­de kørere, der er en god kom­bi­na­tion af ung­dom og er­fa­ring, skal fort­sæt­te frem­gan­gen. Har ef­ter en fam­len­de start i For­mel 1 ud­vik­let sig til en po­ten­ti­el su­per­star – ryg­ter an­ty­der, at Fer­ra­ri al­le­re­de over­ve­jer at til­by­de fin­nen en 2016- kon­trakt. Jag­ter i år sin før­ste grand­prix- sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.