Marcus Eri­cs­son ( SVE)

BT - - SPORTEN - Mo­nisha Kal­ten­born Fer­ra­ri V6 Raf­fa­e­le Marci­el­lo ( ITA) - - - -

START­NUM­MER: 9 FØDT: 2. sep­tem­ber 1990 i Kum­la FOR­MEL 1- DE­BUT: 2014 HAR OG­SÅ KØRT FOR: Ca­ter­ham GRAND­PRIX- LØB I ALT: 16 PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: BED­STE RE­SUL­TAT I GRAND­PRIX: 11 VM- TIT­LER:

START­NUM­MER: FØDT: FOR­MEL 1- DE­BUT: HAR OG­SÅ KØRT FOR: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: BED­STE RE­SUL­TAT: VM- TIT­LER:

Blev trods en im­po­ne­ren­de de­but­sæ­son sid­ste år de­gra­de­ret til re­ser­ve i 2015. Er re­ser­ve for den ska­de­de Alonso i sæ­son­pre­mi­e­ren. Skal be­vi­se, han er hur­ti­ge­re end team­kam­me­rat But­ton.

START­NUM­MER: FØDT: FOR­MEL 1- DE­BUT: HAR OG­SÅ KØRT FOR: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER:

Den bed­ste kø­rer i fel­tet er den dår­lig­ste til at væl­ge team. Er gå­et fra Fer­ra­ri til McLa­ren, net­op som ita­li­e­ner­ne op­le­ver frem­gang, og McLa­ren er i kri­se. Cras­he­de al­vor­ligt op til sæ­so­nen.

Har al­tid væ­ret et godt mid­ter­hold, men drop­pe­de sid­ste år ned i bun­det af fel­tet. Øko­no­mi­en er stram, og man har ta­get to be­ta­lings- kørere ind – men bå­de Eri­cs­son og Nasr har og­så ta­lent. Sau­ber har over­ra­sket po­si­tivt un­der vin­ter- te­ste­ne med go­de ti­der. 1993 ( kør­te som BMW fra 2006- 09)

381 De­bu­te­re­de sid­ste år hos det lil­le Ca­ter­ham- team, der gik kon­kurs sidst på sæ­so­nen. Har nu – ved hjælp af cir­ka 100 mil­li­o­ner kr. og en ef­fek­tiv ma­na­ger – sik­ret sig en ny chan­ce hos Sau­ber. McLa­rens tre kørere, Ke­vin Magnus­sen ( tv), Fer­nan­do Alonso ( i mid­ten) og Jen­son But­ton ( th). Fo­to: EPA

20 5. ok­to­ber 1992 i Roskil­de 2014 - 19

- 55

2.- plads

14 29. juli 1981 i Oviedo 2001 Mi­nar­di, Re­nault, Fer­ra­ri 235

22 1767

32 2 ( 2005, 06)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.