For­ce In­dia

BT - - SPORTEN - 2008 121 1 2.- plads - Vi­jay Mal­lya Mer­ce­des V6 Pa­scal Wehrlein ( TYS)

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: BED­STE PLA­CE­RING: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RER:

For­ce In­di­as to kørere, Ser­gio Pe­rez ( tv) og Ni­co Hül­ken­berg ( th). Fo­to: EPA Tea­met har haft sto­re øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der gen­nem vin­te­r­en, og den nye 2015- mo­del blev først klar i sid­ste øje­blik. Mer­ce­des- mo­to­ren er et stærkt kort, men ryg­ter for­bin­der dem med en Hon­da- af­ta­le i 2016 – må­ske med Ke­vin Magnus­sen som kø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.