Ma­nor

BT - - SPORTEN - Det vi­des end­nu ik­ke, hvor­dan bi­len ser ud. 2010 93 - - Jo­hn Boo­th Fer­ra­ri V6 End­nu ik­ke ud­pe­get

Marus­sia- tea­met er i sid­ste øje­blik genop­stå­et som Ma­nor. Ved hjælp af nye af­ta­ler med kre­di­to­rer­ne – an­ført af Fer­ra­ri og McLa­ren – har man lagt be­ta­lings­stands­nin­gen bag sig. Men der er lagt op til en sik­ker sid­ste­plads i VM.

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.