Ni­co Hül­ken­berg ( TYS)

BT - - SPORTEN - - 1 232 4.- plads

START­NUM­MER: 27 FØDT: 19. au­gust 1987 i Em­me­rich FOR­MEL 1- DE­BUT: 2010 HAR OG­SÅ KØRT FOR: Wil­li­ams, Sau­ber GRAND­PRIX- LØB I ALT: 77 PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: BED­STE PLA­CE­RING: VM- TIT­LER: En god kø­rer, der fortje­ner en chan­ce i et bed­re team. Ser ud til at væ­re kørt fast i mid­ter- fel­tet og er al­le­re­de be­gyndt at se sig om ef­ter al­ter­na­ti­ver uden­for F1. Kø­rer i år Le Mans for Pors­che.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.