Pa­stor Mal­do­na­do ( VEN)

BT - - SPORTEN - Ge­rard Lopez Mer­ce­des V6 Jo­ly­on Pal­mer ( ENG) - 1 49 1

START­NUM­MER: 13 FØDT: 9. marts 1985 i Ma­ra­cay FOR­MEL 1- DE­BUT: 2011 HAR OG­SÅ KØRT FOR: Wil­li­ams GRAND­PRIX- LØB I ALT: 77 PO­LE PO­SI­TIONS: VM- PO­INT I ALT: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER: Fel­tets vær­ste ka­o­spi­lot. Er mest hos Lo­tus, for­di hans ve­nezu­elan­ske sponso­rer bi­dra­ger med 2- 300 mil­li­o­ner kro­ner til team­bud­get­tet. Ry­ger ud, når sponso­rer­ne bli­ver træt­te af For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.