Toro Ros­so

BT - - SPORTEN - 2006 166 1 1

Red Bulls ju­ni­or- hold skal ud­dan­ne frem­ti­dens su­per­stjer­ner. Det var her, Vet­tel og Ric­ci­ar­do be­gynd­te. Har sam­me mo­tor og de­ler me­get tek­nik med ’ første­hol­det’. Sat­ser al­tid på un­ge kørere og kan der­for ik­ke for al­vor avan­ce­re i fel­tet.

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RE­RE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.