McLa­ren

BT - - SPORTEN -

Det tid­li­ge­re stor­team er i kri­se: Ny mo­tor, der ik­ke kan hol­de, in­gen ho­ved­sponsor og en ska­det første­kø­rer. In­gen ved, hvor­når ned­t­u­ren stop­per, men før el­ler si­den kom­mer McLa­ren- Hon­da sam­ar­bej­det til at spil­le. Det ta­ger ba­re læn­ge­re tid end for­ven­tet.

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRANDS PRIX I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.