Lo­tus

BT - - SPORTEN -

Etab­le­ret team, der tid­li­ge­re har hed­det To­le­man, Be­net­ton og Re­nault. Nu i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, men har over­ta­get McLa­rens stær­ke Mer­ce­des- mo­to­rer. Har Marco Sø­ren­sen som ud­vik­lings­kø­rer og Saxo Bank som en mel­lem­stor sponsor. 2012 ( som Lo­tus F1)

58 ( som Lo­tus F1) - ( som Lo­tus F1) 2 ( som Lo­tus F1)

-

FOR­MEL 1- DE­BUT: GRAND­PRIX- LØB I ALT: PO­LE PO­SI­TIONS: GRAND­PRIX- SEJ­RE: VM- TIT­LER FOR KON­STRUK­TØ­RER: TEAM­CHEF: MO­TOR: RE­SER­VE­KØ­RER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.