Eg­gert væl­ger lands­hol­det fra

BT - - SPORTEN -

VEN­STRE­FLØJ­EN ANDERS EG­GERT

har med­delt land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, at han øn­sker at hol­de pau­se fra hånd­bold­lands­hol­det i den re­ste­ren­de del af in­de­væ­ren­de sæ­son, med­del­er Dansk Hånd­bold For­bund. Her frem­går det, at år­sa­gen er træt­hed og det fak­tum, at 32- åri­ge Eg­gert i ju­ni bli­ver far for an­den gang. Flens­burg- spil­le­ren går der­med glip af EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Hvi­derusland, Li­tau­en og Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.