Augs­burg vil be­hol­de Højb­jerg

BT - - SPORTEN -

DEN DAN­SKE TE­E­NA­GE­STJER­NE

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er på re­kord­tid ble­vet nøg­le­spil­ler i den ty­ske Bun­des­liga- klub Augs­burg, hvor han ef­ter pla­nen skal væ­re på græs frem til som­mer, hvor­ef­ter Højb­jerg skal ’ hjem’ til Bay­ern Mün­chen. Men Augs­burg er ble­vet så glad for sin nye midt­ba­ne­dy­na­mo, at klub­ben nu ar­bej­der hårdt på at for­læn­ge le­je­af­ta­len med et år, for­tæl­ler Augs­burgs sport­s­di­rek­tør, Ste­fan Reu­ter, til den ty­ske avis Bild.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.