Bres­chel sek­ser i Pa­ris- Ni­ce

BT - - SPORTEN -

DER VAR TA­LE

om en eta­pe i ku­pe­ret ter­ræn på tred­je­da­gen i det pre­sti­ge­ful­de Pa­ris- Ni­ce i går, og her skul­le Mat­ti Bres­chel igen vi­se sig fint frem ef­ter tirs­da­gens de­fekt. Tin­koff- Saxoryt­te­ren end­te på en sjet­te­plads på eta­pen, der bød på tre ka­te­go­ri 3- stig­nin­ger, men al­li­ge­vel end­te i en mas­ses­purt. Her var au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews ( Ori­ca- Gre­e­nEd­ge) klart hur­tig­ste mand, og han fø­rer nu og­så sam­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.