DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LE­AGUE, KLOK­KEN 21: 05 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det er sik­kert og vist, at der kom­mer et Fol­ke­tings­valg i lø­bet af 2015. Det sto­re spørgs­mål er selv­føl­ge­lig hvor­når, og det har få­et Dan­ske Spil til at ka­ste sig ud i od­ds på, hvor­når det rent fak­tisk sker.

Skal man tro Dan­ske Spil, vil stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) træk­ke val­get så læn­ge som mu­ligt. I hvert fald er sep­tem­ber fa­vo­rit til od­ds 2,90 – det skal ud­skri­ves se­ne­st i sep­tem­ber – mens maj til od­ds 3,50 vur­de­res som næst­bed­ste bud.

» Me­nings­må­lin­ger­ne har ik­ke just væ­ret be­ha­ge­lig læs­ning for stats­mi­ni­ste­ren og hen­des so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti de se­ne­ste man­ge må­ne­der, hvil­ket har truk­ket da­to­en for det kom­men­de fol­ke­tings­valg ud. Der­for tror vi, at stats­mi­ni­ste­ren ven­ter helt til sep­tem­ber med at afh ol­de val­get, « si­ger od­ds­sæt­ter Sø­ren Au­gu­ste­sen fra Dan­ske Spil.

Af­te­nens op­gør imel­lem Ro­ma og Fi­o­ren­ti­na bør bli­ve man­ge nær­kam­pe og få mål. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.