2,95

BT - - SPORTEN -

Step­hen Bun­ting fi k en­de­lig smidt be­gyn­der­ner­ver­ne i sid­ste uge, hvor det blev til fl ot sejr over Adrian Lewis. Så sent som i we­e­ken­den nå­e­de Bun­ting og­så se­mi­fi na­len i UK Open, så han bør mø­de op fuld af selv­til­lid til mø­det med Da­ve Chi­s­nall, der hø­jest over­ra­sken­de fø­rer Pre­mi­er Le­ague su­verænt eft er fem run­der med fi re sej­re og en uaf­gjort. Chi­s­nall har spil­let god dart, men må og­så si­ges at ha­ve mødt mod­stan­de­re som Ray­mond van Bar­ne­veld og Pe­ter Wright, som på da­gen le­ve­re­de fryg­te­lig dart. Giv Bun­ting til­li­den i en på for­hånd helt åben aff ære.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.