1,75

BT - - SPORTEN -

Ro­ma har haft svært ved at få spil­let til at fun­ge­re i det nye år. Ik­ke mindst off en­sivt, og det har be­ty - det, at blot tre af hol­dets be­ty den­de 15 kam­pe i 2015 er endt med me­re end to mål. Her gæl­der det Fi­o­ren­ti­na i Eu­ro­pa Le­ague, og net­op de to hold har set en del til hin­an­den al­le­re­de, idet de har mød­tes én gang i li­ga­en og to gan­ge i po­ka­len – al­le tre gan­ge med få mål til føl­ge. Fi­o­ren­ti­na er svæk­ket off en­sivt med ska­der til top­sco­rer Khou­ma Ba­ba­car, Ma­rio Go­mez, Mo­u­nir El Ham­da­oui og Al­ber­to Gilar­di­no, så man re­elt set spil­ler uden an­gri­ber.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.