2,10

BT - - SPORTEN -

Spansk op­gør i Eu­ro­pa Le­ague, hvor hjem­me­ba­nen be­ty der ret så me­get. Vil­lar­re­al har ind­til vi­de­re gjort rent bord på eget græs i tur­ne­rin­gen med fem sej­re af fem mu­li­ge, mens man i den hjem­li­ge liga er op­pe på 10 sej­re af 13 mu­li­ge og de se­ne­ste ot­te af slagsen end­da på stri­be. Mod­sat vandt Se­vil­la slet ik­ke på frem­med græs i grup­pe­spil­let og er oven i kø­bet svæk­ket de­fen­sivt af ska­der til første­ke­e­per Be­to og for­sva­rer­ne Da­ni­el Car­ri­co og Benoit Tre­mouli­nas, mens Vil­lar­re­al blot er Bru­no So­ri­a­no fra stær­ke­ste op­stil­ling. Der­for prø­ves 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.