Løk­kes lil­le­bror for­la­der Ven­stre Knud Løk­ke Ras­mus­sen, lil­le­bror til Ven­stres for­mand, har meldt sig ud af par­tiets by­rå­ds­grup­pe i Fre­dens­borg Kom­mu­ne

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UTIL­FREDS

Knud Løk­ke Ras­mus­sen kan ik­ke læn­ge­re stå in­de for po­li­tik­ken i Ven­stres by­rå­ds­grup­pe i Fre­dens­borg Kom­mu­ne. Der­for for­lod han i går mor­ges det

par­ti, som hans sto­re­bror, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er for­mand for. Det skri­ver Fre­de­riks­borg Amts Avis. Knud Løk­ke Ras­mus­sen vil frem­over væ­re løs­gæn­ger i by­rå­det, men han fø­ler sig sta­dig som ven­stre­mand.

» Det hand­ler om Ven­stre i Fre­dens­borg Kom­mu­ne, ik­ke Ven­stre på land­s­plan. Den dag jeg bli­ver ob­du­ce­ret, vil man fi nde et blåt hjer­te i mig, og til fol­ke­tings­val­get stem­mer jeg på Ven­stre, « for­tæl­ler Knud Løk­ke Ras­mus­sen til det nord­s­jæl­land­ske dag­blad.

Mi­ste­de til­li­den

Iføl­ge avi­sen har han mi­stet til­li­den til to med­lem­mer af Ven­stres by­rå­ds­grup­pe, og han me­ner, at den po­li­ti­ske le­del­se har lagt for stor af­stand til sit bag­land.

» Jeg er ked af, at det en­der så­dan for mig, og det ærg­rer mig ek­stra me­get, når jeg langt­fra er den ene­ste, der har det syns­punkt. Det er der og­så by­rå­ds­med­lem­mer, der de­ler, og mit syns­punkt de­les af man­ge i Ven­stres bag­land, « si­ger Knud Løk­ke Ras­mus­sen.

» Det ærg­rer mig ek­stra me­get, når jeg langt­fra er den ene­ste, der har det syns­punkt. Det er der og­så by­rå­ds­med­lem­mer, der de­ler, og mit syns­punkt de­les af man­ge i Ven­stres bag­land, « si­ger Knud Løk­ke Ras­mus­sen. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.