Cy­kel­sol­da­ter for­sva­re­de os mod ty­ske kamp­vog­ne

BT - - NYHEDER -

Det er 75 år si­den, at Dan­mark blev be­sat af Tys­kland. ’ 9. april’ er en re­a­li­stisk skil­dring af de højspænd­te ti­mer in­den den dan­ske ka­pi­tu­la­tion, der før­te til fem års tysk her­re­døm­me. Pi­lou As­bæk spil­ler ho­ved­rol­len som se­kond­løjt­nant Sand, le­der af en dansk for­trop af cy­kel- og mo­tor­cy­kelaf­de­lin­ger, der sen­des i kamp mod de over­leg­ne ty­ske kamp­vog­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.