Sy­stem­fejl i det off ent­li­ge

BT - - NYHEDER -

Æl­dreple­je, bør­ne­pas­ning og sund­hed er op­lag­te om­rå­der for ud­vi­det mu­lig­hed for frit valg af le­ve­ran­dør. Den kon­kur­ren­ce­form vil ha­ve virk­ning på pro­duk­ti­vi­tet, men og­så i høj grad på kva­li­tet og in­nova­tion. Bor­ger­ne er me­get bed­re til selv at vur­de­re kva­li­tet end en el­ler an­den bu­reau­kra­tisk en­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.