Næg­ter sig skyl­dig i voldtægt

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

KUF­FERT- DRA­BET

Den 31- åri­ge sy­rer er­ken­der at ha­ve slå­et den ita­li­en­ske kvin­de ihjel, men næg­ter sig skyl­dig i de to voldtæg­ter.

Da den 31- åri­ge sy­rer blev an­holdt, sag­de hans for­sva­rer un­der grund­lovs­for­hø­ret, at hans kli­ent er psy­kisk syg. Sy­re­ren, der har op­nå­et asyl i Dan­mark ef­ter at væ­re an­kom­met som flygt­ning, er un­der sin va­re­tægts­fængs­ling ble­vet men­ta­lun­der­søgt. Kon­klu­sio­nen er, at han ik­ke er psy­ko­tisk og der­med eg­net til al­min­de­lig fængsels­straf.

Uagt­somt mand­drab

Den 31- åri­ge næg­ter sig skyl­dig i de to voldtæg­ter og til­tal­ten for drab, men er­ken­der sig skyl­dig i uagt­somt mand­drab:

» Han er­ken­der, at han har for­år­sa­get kvin­dens død, men han hav­de ik­ke til hen­sigt at slå hen­de ihjel. Han er­ken­der og­så, at han har cyk­let rundt med kuf­fer­ten, « si­ger hans for­sva­rer Lo­ne Refsham­mer.

Næv­nin­ge­sa­gen mod sy­re­ren be­gyn­der i ju­ni og er be­ram­met til at fo­re­gå over fem da­ge i Ret­ten i Lyng­by.

Lej­lig­he­den i Lyng­by, hvor en 31- årig

mand blev an­holdt i for­bin­del­se med drab på en kvin­de. Nu til­ta­les han og­så for fle­re voldtæg­ter.

Ar­kiv­fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.