BANG­LA­DESH

BT - - NYHEDER -

En ce­ment­fa­brik i Mong­la, 335 ki­lo­me­ter syd­vest for ho­ved­sta­den Dha­ka er sty rtet sam­men. Fi­re per­so­ner er fun­det dø­de. Red­nings­folk har he­vet 40 over­le­ven­de ud un­der det kol­lap­se­de tag, men de fryg­ter, at der kan gem­me sig om­kring 100 fl ere un­der den sam­men­sty rte­de fa­brik. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.