RUSLAND

BT - - NYHEDER -

Det er syv da­ge si­den, præ­si­dent Pu­tin sidst vi­ste sig off ent­ligt, og ryg­tebør­sen i Moskva er ved at ko­ge over. Præ­si­den­tens tals­mand Dmi­trij Peskov har på ra­dio­sta­tio­nen Ek­ho Moskvy for­søgt at ma­ne for­ly­den­der om syg­dom i jor­den. Fak­tisk er Pu­tin så rask, at hans hånd­tryk kan ’ knu­se hæn­der.’ , sag­de tals­man­den for åben mi­kro­fon. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.