IRAK

BT - - NYHEDER -

Ver­den så for­fær­det til, da Is­la­misk Stat i sid­ste uge vi­ste vi­deo­er af ter­r­or­be­væ­gel­sens med­lem­mer, der smadre­de ar­kæ­o­lo­gi­ske fund på et mu­se­um i Mo­sul. Men ska­den er slet ik­ke så slem, ly­der det fra Fawzye al- Ma­h­di, der er mu­se­ums­chef på na­tio­nal­mu­se­et i Bag­dad. For man­ge af de smadre­de sta­tu­er, der stam­mer fra old­tids­ri­get As­sy­ri­en, var ko­pi­er, si­ger mu­se­ums­che­fen i et in­ter­view med Deut­schlan­dra­dio. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.