NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Le­je­sol­da­ter fra for­hen­væ­ren­de Sov­jet- lan­de og Syd­afri­ka kæm­per i øje­blik­ket mod ter­r­or­be­væ­gel­sen Boko Ha­ram i det nord­li­ge Ni­ge­ria, skri­ver Reu­ters. Nyheds­bu­reau­et har fra fl ere ano­ny­me kil­der få­et be­kræft et, at de uden­land­ske sol­da­ter be­fi nder sig ved fron­ten, hvor de får 400 dol­lar kon­tant hver dag for de­res ind­sats. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.