Så me­get suk­ker spi­ser du fak­tisk

BT - - SUNDHED - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk Sam­ba flø­de­bol­le ( 19,2 g)

SUK­KER­TRANG

Vo­res for­brug af suk­ker og slik er skyhøjt - størst i EU og i ver­dens- top­pen. En helt ny un­der­sø­gel­se vi­ser, at foru­ro­li­gen­de man­ge sko­lebørn mø­der om man­da­gen med for me­get fedt og in­sulin i blo­det - ef­ter en we­e­kend, hvor for­æl­dre­ne gavn­mildt åb­ner for slikpo­ser­ne. Hvor man hidtil har haft en en­kelt slik­dag, spi­ses der nu slik i he­le we­e­ken­den i man­ge fa­mi­li­er. Her kan du se, hvor me­get suk­ker der er i ting, vi spi­ser og drik­ker me­get af. BE­MÆRK: En te­ske­fuld suk­ker sva­rer til 4 gram.

Wi­e­ner­brød Twix cho­ko­la­de­bar ( 85 g) Kel­log’s All Bran ( skål uden mælk)

3 1/ 2 tsk.

4 tsk. 3 tsk.

1/ 4 tsk.

9 3/ 4 tsk. 2 1/ 2 tsk. 2 1/ 4 tsk.

6 tsk. 1 1/ 2 tsk.

Kin­der æg ( 1 stk.) Fil­ur so­da­vand­sis Tør­ret frugt­mix ( en hånd­fuld) Vin­d­ru­er ( hånd­fuld) Pæ­re ( 1 stk) Spi­nat ( en skål) Ha­ri­bo Ma­ta­dor Mix ( 170 g) Magnum Clas­sic Ba­nan ( 1 stk.) Tob­lero­ne flø­de­cho­ko­la­de ( 400 g)

20 1/ 2 tsk. 6 1/ 4 tsk. 7 tsk.

56 tsk.

2 tsk.

Twi­ster is Cho­ko­fant ( 27 g) Ma­ri­ekiks ( 3 rul­ler. 600 g)

28 1/ 2 tsk.

Sun Maid ro­si­ner ( lil­le pak­ke) Co­ca- Co­la ( 1/ 2 l) Fan­ta ( 1/ 2 l) Æb­le ( 1 stk.) Mand­ler ( en hånd­fuld)

1/ 3 tsk.

3 tsk.

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

4 tsk

12 1/ 2 tsk. 12 1/ 2 tsk. 3 tsk.

Øko­lo­gisk hyl­de­blomst ( 330 ml) 8 tsk. Smar­ties ( 216 g) Crois­sant Tør­ret ana­nas ( 100 g)

34 tsk. 1 tsk.

7 tsk.

9 3/ 4 tsk.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.