Ti­ge­re end frygt

Om yt­rings­fri­hed og Mads Brüg­ger

BT - - KULTUR -

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

2. The We­e­kend

Ear­ned It

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 3. OMI Che­er­le­a­der

TOP 5 1. Men­ne­sker bli­ver spist 2. Al­bert 3. Fift y Sha­des of Grey 4. Kings­man: The Secret.. 5. Fo­cus

Lars Vil­ks

Prisover­ræk­kel­sen

be­gyn­der kl. 15.30 i mor­gen på Chri­sti­ans­borg for med­lem­mer og in­vi­te­re­de gæ­ster. Ta­ler ved prisover­ræk­kel­sen er Naser Khader. Fo­to: AFP

De­mon­stra­tion til støt­te for Jyl­lands- Po­sten i ja­nu­ar ef­ter at­ten­ta­tet på Char­lie Heb­do. En ræk­ke jour­na­li­ster og de­bat­tø­rer mød­te op for at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af yt­rings­fri­he­den. Her ses Mads Brüg­ger, samt po­li­ti­ker­ne Naser Khader og Si­mon Emil Am­mitzbøll. Fo­to: Thomas Lek­feldt

sven­sker Lars Vil­ks, der er kendt for sin kon­tro­ver­si­el­le teg­ning fra 2007 af Muham­med som ’ rund­kør­sels­hund’ mod­ta­ger Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets yt­rings­fri­heds­pris, Sap­p­ho- pri­sen i mor­gen på Chri­sti­ans­borg. Han får pri­sen, for sin ’ stål­sat­te ufor­fær­det­hed’ til at fort­sæt­te sin kunst­ne­ri­ske ba­ne til trods for, at han to gan­ge er ble­vet ud­sat for mord­for­søg. Pri­sen blev i 2008 til­delt blad- og Muham­med- teg­ne­ren Kurt Wester­gaard.

er på Al- Qa­e­das døds­li­ste, og der er ud­lo­vet en du­sør på 150.000 dol­lar for at dræ­be ham. Der­for er han kon­stant om­gi­vet af livvag­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.