’’

BT - - KULTUR - Kaa­re Sand, tv- pro­du­cent, i Kri­ste­ligt Dag­blad

Vi me­ner, at Jyl­lands- Po­sten alt for læn­ge har stå­et ale­ne i kam­pen for ba­sa­le pu­bli­ci­sti­ske ret­tig­he­der. Der­for har vi valgt at star­te kampag­nen ’ Jeg er JP’. Vi er JP, for­di vi me­ner, at det var jour­na­li­stisk rig­tigt at tryk­ke teg­nin­ger­ne i 2005. Men vi er og­så JP, for­di vi som JP in­drøm­mer og an­er­ken­der, at ter­ror, trus­ler og vold vir­ker. Li­ge­som JP, så tør vi hel­ler ik­ke tryk­ke JP’s Muham­med­teg­nin­ger i dag

Un­der­skri­ver­ne af støt­te­ak­tion og - er­klæ­ring, ’ Jeg er JP’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.