’’

BT - - KULTUR -

Ra­dio24­syv tør­ster eft er om­ta­le; pro­gram­chef Mads Brüg­ger har jævn­ligt be­kla­get sig over, at an­dre me­di­er oft e ig­no­re­rer, hvad der fo­re­går i og om­kring æte­ren. Og der­for er det åben­bart nød­ven­digt at skaff e sig op­mærk­som­hed med pro­vo­ka­tion som driv­mid­del. Når pro­vo­ka­tion er et mål i sig selv, bli­ver den uin­ter­es­sant

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.